Kontakt
Ukończono 0%

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych ogólnych dotyczących obiektów Państwa firmy zlokalizowanych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój oraz o potrzebach energetycznych w tych obiektach/budynkach.

Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów oraz rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw. Z tego względu przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety warto przygotować sobie zestawienia roczne zużywanych mediów (jeśli są prowadzone) bądź faktury i rachunki za cały rok, z których należy odczytać właściwe dane.

Pragniemy podkreślić, że informacje handlowe, czy gospodarcze, będące informacjami wrażliwymi z punktu widzenia Państwa firmy, nie są przedmiotem niniejszej ankiety.

W ankiecie mogą Państwo również zaznaczyć, że nie chcą, aby w opracowanym Planie przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy. Wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.
Proszę wprowadzić informacje identyfikacyjne o Państwa firmie
Firma
Adres
Adres email
Numer telefonu
Branża, w której działa Państwa firma
* Rodzaj działalności
PRODUKCYJNA (posiadamy hale produkcyjne, warsztaty, garaże)
USŁUGOWA (nie posiadamy obiektów produkcyjnych)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .